Kontaktní ohyby trubek SIEKMANN

Máte pro nás dotaz nebo tip? Napište nám zprávu – rádi se vám budeme věnovat.

Sie können uns aber auch direkt per Mail oder Telefon erreichen. Weiter unten auf der Seite finden Sie die passenden Ansprechpartner.

Pošlete nám zprávu  Datenschutz

  Prodej Pipe Bend International

  Kira Abicht (deu./eng.) Tel.: +49 (0)5223 4960 16 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 k.abicht@siekmann-rohrbogen.de

  Victoria Miller (deu./eng./rus.) Tel.: +49 (0)5223 4960 44 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 v.miller@siekmann-rohrbogen.de

  Prodej ohybů trubek Německo

  Christian Briks

  Christian Briks Tel.: +49 (0)5223 4960 36 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 c.briks@siekmann-rohrbogen.de

  Alexej Wiebe

  Alexej Wiebe Tel.: +49 (0)5223 4960 32 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 a.wiebe@siekmann-rohrbogen.de

  Management

  Jürgen Büscher

  Jürgen Büscher Tel.: +49 (0)5223 4960 0 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 j.buescher@siekmann-rohrbogen.de

  Technologie

  Heiko Büscher

  Heiko Büscher technische Leitung (Prokurist) Tel.: +49 (0)5223 4960 24 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 h.buescher@siekmann-rohrbogen.de

  Pascal Endrikat stellvertretende Betriebsleitung Tel.: +49 (0)5223 4960 13 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 p.endrikat@siekmann-rohrbogen.de

  Torsten Hänsel

  Torsten Hänsel Qualitätsstellenleitung Tel.: +49 (0)5223 4960 18 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 t.haensel@siekmann-rohrbogen.de

  Versand / Personal

  Falko Meier Versand-/Personalleitung (Prokurist) Tel.: +49 (0)5223 4960 47 Fax.: +49 (0)5223 4960 19 f.meier@siekmann-rohrbogen.de

  Otisk

  Siekmann GmbH und Co. KG Fischerstraße 4 32257 Bünde Telefon: +49 5223 4960-0 Telefax: +49 5223 4960-19 E-Mail: info@siekmann-rohrbogen.de Internet: www.siekmann-rohrbogen.de Registergericht Bad Oeynhausen: HRA 4709

  Osobně odpovědný partner: Siekmann VerwaltungsGmbH Rejstříkový soud: Místní soud Bad Oeynhausen Registrační číslo: HRB 7783 Geschäftsführer: Jürgen Büscher Ust.-IdNr. gemäß §27a UStG.: DE 124 335 427 Steuernummer: 310 5785 0049 IBAN DE: 18494501200207425752

  Odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 RStV: Jürgen Büscher

  uto domovskou stránku spravovala a optimalizovala https://www.webmastertipps.org/wordpress-agentur.

  1. omezení odpovědnosti

  Obsah těchto webových stránek je vytvořen s maximální možnou péčí. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Uživatel používá obsah těchto webových stránek na vlastní nebezpečí. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora, nikoli vždy názor poskytovatele. Samotné používání webových stránek poskytovatele nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

  2. externí odkazy

  Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají jejich provozovatelé. Při prvním vytvoření externích odkazů poskytovatel zkontroloval, zda externí obsah neporušuje právní předpisy. V té době nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Uvedení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá obsah, na který odkazuje, za svůj vlastní. Není rozumné, aby poskytovatel neustále sledoval externí odkazy bez konkrétních indicií o porušení zákona. Pokud však dojde k porušení právních předpisů, budou takové externí odkazy okamžitě odstraněny.

  3. autorská práva a vedlejší autorská práva

  Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému právu a vedlejším autorským právům. Jakékoli použití, které není povoleno německým zákonem o autorských právech a vedlejších autorských právech, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro kopírování, úpravu, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neautorizovaná reprodukce nebo přenos jednotlivých obsahů nebo celých stránek není povolena a je trestná. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro nekomerční použití. Zobrazování těchto webových stránek v externích rámech je povoleno pouze s písemným souhlasem.

  Použití kontaktních údajů v našem otisku pro komerční reklamu není výslovně žádoucí, pokud jsme k tomu nedali předchozí písemný souhlas. Poskytovatel a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách tímto vyjadřují nesouhlas s jakýmkoli komerčním využitím a zveřejněním svých údajů.

  Ochrana údajů

  Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání naší online nabídky (www.siekmann-rohrbogen.de).

  § 1 Informace o shromažďování osobních údajů

  Osobní údaje jsou veškeré informace, které vás identifikují nebo jsou pro vás identifikovatelné, například: Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy a vaše uživatelské chování.

  2. odpovědnou osobou je společnost Siekmann GmbH, Fischerstraße 4, 32257 Bünde.

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, jejich zveřejňování, blokování, vymazávání, uspořádání nebo opravy nebo odvolání udělených souhlasů, obraťte se na adresu datenschutz@siekmann-rohrbogen.de.

  § 2 Vaše práva

  V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte následující práva: a) právo na přístup. Máte právo získat od správce potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. b) Právo na opravu Máte právo požadovat od správce opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. c) Právo na výmaz Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje. d) Právo na omezení zpracování Máte právo požádat správce o omezení zpracování vašich osobních údajů. e) Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů bez udání důvodu. f) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě.

  § 3 Google Analytics

  Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Použití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč různými zařízeními pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními. Toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje   www.intersoft-consulting.de.

  Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adres, aby bylo zajištěno anonymní zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP). IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de.

  Účely zpracování

  Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

  Právní základ

  Právním základem pro používání služby Google Analytics je váš souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  Příjemci / kategorie příjemců

  Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google.

  Předávání do třetích zemí

  Die personenbezogenen Daten werden unter dem EU-US Privacy Shield auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission in die USA übermittelt. Das Zertifikat können Sie hier abrufen.

  Doba uložení dat

  Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

  Práva subjektů údajů

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že zakážete ukládání souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.